Risanje v geometriji in tehniki – 3D tisk

V programu Sketchup se bomo učili osnov risanja v 3D prostoru, z namenom izdelave predmetov na računalniško krmiljenih strojih – v našem primeru izdelave na 3D tiskalniku.

3D tiskalnik bomo podrobno analizirali in se naučili z njim upravljati.

Model narisan v 3D prostoru se bomo naučili tudi animirati in izdelati kratko video predstavitev izdelka. Vsak bo vsaj en model, ki ga bo zrisal sam natisnil in ga odnesel domov.