NIS

Učne vsebine

Ob izdelovanju predmetov imajo učenci možnost razvijati smisel iskanja  in oblikovanja novih rešitev ter odločanje zanje. Tehnika in tehnologija je predmet, ki pri učencih najbolj celovito spodbuja razvoj psihomotoričnih sposobnosti in oblikovanje socialnih vrednot. Pri delu v skupini razvijajo sposobnosti sodelovanja in vodenja. Ob uporabi orodij, strojev, naprav in instrumentov razvijajo delovne spretnosti ter navade in sposobnosti za praktično ustvarjanje. Pri praktičnem delu spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev.

Oblikujejo tudi sposobnosti za ustno, pisno in grafično sporazumevanje. Seznanijo se z značilnostmi posameznih vrst del na tem področju. Vsebina in organizacija delovnega procesa omogoča celovit razvoj učenčeve osebnosti. Tehnika in tehnologija jim odkriva ter razvija interese za poklicno usmeritev.V štirih letih tehnike in tehnologije se učenci seznanijo z naslednjimi učnimi vsebinami:

TEHNIČNA SREDSTVA  (obdelovalna orodja, energetski pretvorniki in sistemi za prenos različnih oblik energije, sistemi za prenos in spremembo gibanja, sistemi za sprejemanje, obdelavo in prenos informacij)OBDELAVA GRADIV  (oblikovanje, preoblikovanje, odrezovanje, sprememba strukture, spajanje, obdelava površine)

ORGANIZACIJA DELA (proučevanje problema in načrtovanje predmeta,  razvoj izdelka, priprava dela, izvajanje dela, nadzor nad delom

EKONOMIKA (vrednotenje izdelka, vrednotenje dela)