7. razred

Učne vsebine

UMETNE MASE (področja uporabe, surovine, polizdelki, vrste, lastnosti, obdelovalni postopki, izdelava izdelka)

 

SKICIRANJE IN PRAVOKOTNA PROJEKCIJA (skiciranje, pravila tehničnega risanja, pravokotna projekcija)

 

RAČUNALNIŠKO KRMILJENJE (primeri računalniško krmiljenih naprav)

 

PROJEKTNA NALOGA (učenci s pridobljenim znanjem izdelajo izdelek iz umetne mase v katerega vgradijo elektromotor)