8. razred

Učne vsebine

TEHNIČNO RISANJE IN IZOMETRIČNA PROJEKCIJA (različne projekcije, izometrična projekcija, risanje iz ene projekcije v drugo, risanje s pomočjo računalnika)

KOVINE (odkritje kovin, pridobivanje kovin, polizdelki, vrste kovin, lastnosti kovin)

 

OBDELAVA KOVIN (merjenje, zarisovanje, odrezovanje, preoblikovanje, spajanje, površinsko oplemenitenje)

 

PROJEKTNA NALOGA (učenci s pridobljenim znanjem izdelajo izdelek iz kovine)
MOTORJI Z NOTRANJIM IZGOREVANJEM (deli batnega motorja, štiritaktni bencinski motor, dvotaktni bencinski motor, kolo z motorjem, vpliv na okolico)
PRENOS GIBANJA OD MOTORJA DO ORODJA (gonila za prenos krožnega gibanja, ročični mehanizem, gredi in osi, ležaji)