USTVARJALNE DELAVNICE

Ustvarjalne delavnice, ki jih organiziramo na naši šoli, so namenjene tako nadarjenim učencem, kot tudi tistim, ki jih učitelji prepoznavamo kot bolj motivirane in ustvarjalne. Učencem, ki obiskujejo 8. in 9. razred vsako leto ponudimo eno izmed dveh delavnic: iskanje pravičnejše družbene ureditve in start up delavnico za učenje podjetništva. Mentorji delavnic smo mnenja, da sta ti dve vsebini več kot primerni za nadarjene učence naše šole, saj bo tako lahko prihodnost vseh nas vsaj takšna kot je sedaj, če ne boljša.

“Start up” vikend

Tema vikenda je ustanovitev lastnega start-up podjetja. Eden izmed ciljev je bil: Zasnovati, izdelati in predstaviti izdelek, s katerim bomo na trgu zaslužili. Da bi dosegli želeni cilj in hkrati razvijali področja nadarjenosti na katerih so bili učenci prepoznani in njihova interesna področja smo učencem omogočili razdelitev v skupine v katerih so lahko razvajali svoje sposobnosti. Svojo ustvarjalnost so učenci lahko razvijali v skupini za računalniško 3D oblikovanje in načrtovanje izdelkov, postavljanju spletne strani, fotografiranju izdelkov in postopkov za na spletno stran, snemanju in montaži videa za promocijo izdelka.

Na tehničnem področju so iskali čim bolj učinkovite načine natančne izdelave. Na splošno intelektualnem in učnem področju so izdelovali finančno konstrukcijo in oblikovali besedilo za na splet in predstavitveni video.  Na voditeljskem področju so pripravili in izvedli tržno analizo med prebivalci Pirana. Učence je tema izjemno pritegnila in so bili za delo visoko motivirani. Pri svojem delu so ves čas uporabljali IKT opremo.

Rezultate dela generacije 2013/2014 najdete na tej povezavi.

Rezultate dela generacije 2015/2016 najdete na tej povezavi.

Rezultate dela generacije 2017/2018 najdete na tej povezavi.

Rezultate dela generacije 2018/2019 najdete na tej povezavi.

Rezultate dela generacije 2023/2024 najdete na tej povezavi.

Nov družbeni red

Na teh delavnicah analiziramo aktualno dogajanje v družbi in iščemo rešitve za bolj pravično družbeno ureditev. To počnemo znotraj različnih delavnic (družboslovna, matematična, tehnična, računalniška, foto, video, glasbena). Naš cilj je, da učenci sami začutijo željo po tem, da živijo v družbi, ki bo pravična do vseh, ki bo skrbela tudi za ranljivejše skupine (otroci, starejši, priseljenci…), družbi v kateri bo lahko vsak uresničil svoj smisel. Poleg tega pa še, da ugotovijo, da stanje v družbi ni nekaj dokončnega, pač pa stvar dogovora med ljudmi, ki v njej živimo.

Rezultate dela generacije 2014/2015 najdete na tej povezavi.

Rezultate dela generacije 2016/2017 najdete na tej povezavi.

Rezultate dela generacije 2022/2023 najdete na tej povezavi.