Obdelava gradiv LES

Učne vsebine

VARNOST PRI DELU (Zaščitna sredstva in ukrepi za varno delo, pravilnik o varstvu pri delu, uporaba vsebine omarice za prvo pomoč )

 

LES (vrste lesa, lesni polizdelki, lastnosti lesa, primerjava lastnosti lesa z ostalimi gradivi)

IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJEUČENJE OBDELOVALNIH POSTOPKOV OB IZDELAVI IZDELKA (zarisovanje, žaganje, vrtanje, rašpanje, piljenje, brušenje, spajanje, površinska zaščita)

PROJEKTNA NALOGA (učenec s pridobljenim znanjem izdela izdelek po lastni želji in lastnih načrtih)