Obdelava gradiv Umetne snovi

 Učne vsebine:

INDUSTRIJSKI IN OBRTNIŠKI NAČIN PROIZVODNJE ( spoznamo značilnosti obeh, ekskurzija v proizvodni obrat )

LASTNOSTI UMETNIH SNOVI (tipične lastnosti umetnih snovi, spoznavanje kompozitnih materialov )

ORGANIZACIJA SERIJSKE PROIZVODNJE IZBRANEGA IZDELKA (izdelujemo izdelke z ulivanjem poliestrske smole)NAČRTOVANJE PREDMETA IN IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE (učenci predlagajo izdelke, ki bi jih radi izdelali in pripravijo ustrezno tehnično dokumentacijo)IZDELAVA IZDELKA PO NAČELU SAMOPOSTREŽNEGA INDIVIDUALNEGA DELA (učenec s pridobljenim znanjem izdela izdelek po lastni želji in lastnih načrtih)

Video z nekaj najboljšimi projekti nastalimi pri obdelavi gradiv umetne snovi.