7. razred

Učne vsebine

UMETNE MASE (področja uporabe, surovine, polizdelki, vrste, lastnosti, obdelovalni postopki, izdelava izdelka)

 

SKICIRANJE IN PRAVOKOTNA PROJEKCIJA (skiciranje, pravila tehničnega risanja, pravokotna projekcija)

 

RAČUNALNIŠKO KRMILJENJE (učenci se s pomočjo robotov LEGO Mindstorms spoznajo z računalniško krmiljenimi napravami) 

PROJEKTNA NALOGA (učenci s pridobljenim znanjem izdelajo izdelek iz umetne mase v katerega vgradijo elektromotor)